Aktualita únor 2015

Realizace projektu Prvotřídní lektor byla dle harmonogramu k 28. 2. 2015 ukončena. Hlavním výstupem projektu je online e-learningová vzdělávací platforma „Rozvoj lektorských dovedností“, která je přístupná zájemcům z Karlovarského kraje v rámci udržitelnosti projektu ZDARMA až do konce února 2016. Tato platforma byla pilotně ověřena. Dále byla v rámci projektu vytvořena offline verze e-learningu.

Tisková zpráva (3)

Tisková zpráva ke stažení zde.

Aktualita – Tisková konference

Dne 27. 2. 2015 od 9. 30 hodin proběhne v prostorách společnosti EuroProfis, s.r.o., Vinohradská 29/93 v Praze závěrečná tisková konference, jejímž hlavním cílem bude prezentace hlavního výstupu projektu online e-learningové vzdělávací platformy „Rozvoj lektorských dovedností“ a informace o průběhu celého projektu. Zájemce o účast na tiskové konferenci, prosím o potvrzení účasti na email: katrin.hromadkova@europrofis.cz.

Aktualita Leden 2015

E-learningová vzdělávací platforma „Rozvoj lektorských dovedností“ byla od listopadu 2014 do ledna 2015 ověřena v rámci pilotního testování 12 účastnicemi a účastníky z Karlovarského kraje. Účastníci pilotního ověřování měli možnost celý e-learning prostudovat za asistence tutorky pro pilotní testování v rámci 6 dnů prezenční výuky a v rámci samostudia svým individuálním tempem. Všichni účastníci e-learningový kurz úspěšně absolvovali a obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Náměty účastníků pilotního testování na úpravu či zlepšení e-learningu byly diskutovány na závěrečném reflexním dni za přítomnosti realizačního týmu projektu. Poté byly zapracovány poslední, spíše formální, úpravy celého online EVP a probíhají přípravy off-line verze e-learningu.

Tisková zpráva (2)

Tisková zpráva ke stažení zde.

Aktualita listopad–prosinec 2014

E-learningová vzdělávací platforma „Rozvoj lektorských kompetencí“ je v období od 28. listopadu 2014 do 9. ledna 2015 ověřována v rámci pilotního testování 10 účastnicemi a účastníky z Karlovarského kraje. Účastníci pilotního ověřování mají možnost za asistence tutorky pro pilotní testování během šesti dnů prezenční výuky celý e-learning důkladně prostudovat. Rovněž mohou studovat individuálně v rámci samostudia. Účastníci pilotního ověřování, kteří úspěšně projdou celým e-learningem, obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Náměty účastníků pilotního testování na úpravu či zlepšení e-learningu jsou a budou diskutovány na závěrečném dni širšího realizačního týmu projektu, tzv. reflexním dni. V brzké době budou zapracovány poslední, spíše formální, úpravy celého online EVP. Současně probíhají přípravy offline verze e-learningu.

Aktualita červenec–srpen 2014

Tvorba e-learningového vzdělávacího programu Prvotřídní lektor je v plném proudu! První verze interaktivního e-learningového programu bude dokončena na přelomu října a listopadu 2014. Na konci měsíce listopadu bude v Karlovarském kraji zahájeno pilotní ověřování e-learningového programu. Deset účastníků ověřování bude mít možnost se zdarma seznámit s interaktivním programem, s návody, radami a informacemi pro získání patřičných lektorských kompetencí. Zájemci o pilotní ověřování a podrobnější informace mohou kontaktovat projektovou manažerku Katrin Hromádkovou na e-mailu katrin.hromadkova@europrofis.cz.

Tisková zpráva (1)

Tisková zpráva ke stažení zde.

Aktualita březen–duben 2014

V souladu s projektovou žádostí a harmonogramem projektu Prvotřídní lektor pokračují práce na vývoji e-learningovém vzdělávacím programu. Pod vedením Metodika-supervizora Lektoři-experti postupně zpracovávají dílčí submoduly v jednotlivých modulech, které jsou připraveny pro následné technické zpracování. Do konce dubna bylo obsahově finálně zpracováno celkem deset submodulů, přičemž další submoduly jsou rozpracované a budou postupně procházet revizemi. Průběžně probíhají pravidelná setkání všech členů realizačního týmu.

V uplynulém období proběhla příprava a výběrové řízení na Technické práce pro projekt Prvotřídní lektor. Předmětem výběrového řízení byly technické práce a programování e-learningu a dále tvorba a implementace LMS. S vítězným uchazečem byla uzavřena smlouva o dílo. Rovněž byly započaty intenzívní grafické práce, nezbytné pro atraktivitu prostředí e-learningového programu.

Aktualita leden-únor 2014

V uplynulém období vypracoval Metodik-supervizor ve spolupráci s Analytikem metodický dokument Soubor pravidel pro tvorbu e-learningových materiálů vzdělávacího programu. Součástí Souboru pravidel je i Manuál s technickými parametry a šablony obrazovek, aby bylo docíleno jednotnosti a zejména kvality vytvářených podkladových materiálů pro e-learning – výukových textů, otázek, scénářů, her, přídavných materiálů, zdrojů atd. Jeho součástí jsou obecné zásady pro vytváření e-learningových kurzů, popis relevantních prvků, základní pravidla a návod postupu pro specifikaci a tvorbu modulů a submodulů, pravidla pro tvorbu otázek, výstupy, technické zpracování a práce s šablonami.

V souladu s vytvořenými pravidly byly vytvořeny osnovy vzdělávacích modulů e-learningového vzdělávacího programu rozvoje lektorských kompetencí – Andragogická způsobilost, Interpersonální komunikace, Image, Time a stres management a Motivace. Pod vedením Metodika-supervizora postupně zpracovávají Lektoři-experti dílčí submoduly, které jsou připraveny pro následné technické zpracování.

Aktualita říjen–prosinec 2013

Začátkem října 2013 byla zahájena realizace grantového projektu Prvotřídní lektor v Karlovarském kraji. V rámci projektu vznikly nové webové stránky s informacemi o projektu, které budou po vytvoření e-learningového vzdělávacího programu pro lektory dalšího vzdělávání sloužit pro vstup do vlastního výukového portálu s e-learningem. Přidanou hodnotou těchto webových stránek bude diskusní fórum, které poskytne lektorům DV prostor pro diskusi a sdílení zkušeností.

Během počátečních měsíců byl sestaven kompletní realizační tým, jehož součástí je mimo jiné pět Lektorů-expertů z Karlovarského kraje, kteří se budou pod vedením Metodika-supervizora podílet na tvorbě obsahové části vzdělávacího programu Prvotřídní lektor. V polovině prosince proběhla stěžejní schůzka celého realizačního týmu, na které byla jasně stanovena pravidla spolupráce a odsouhlaseny postupy pro tvorbu vzdělávacího e-learningového programu. Současně byl se všemi členy realizačního týmu podrobně projednán časový harmonogram práce, činností a výstupů v klíčové aktivitě 01 (tvorba modulů e-learningového programu). Členem realizačního týmu je také Analytik, který v současné době pracuje na technickém řešení vzdělávacího programu.

Plánované aktivity v nejbližším období: Zadání zakázek – na grafické práce, technické práce a programování e-learningu, implementace LMS. Tvorba podrobných osnov jednotlivých modulů a tvorba prvních podkladů pro e-learning.