Cílovou skupinou jsou především lektoři dalšího vzdělávání bez zkušeností, tedy začínající lektoři, či lektoři s menší zkušeností do cca 500 odučených hodin, kteří se lektorské činnosti již věnují nebo mají v úmyslu se jí věnovat a využít svých odborných kompetencí a předávat je dále v rámci dalšího vzdělávání.

Termín lektor dalšího vzdělávání pro účel tohoto projektu zahrnuje všechny role vzdělavatele dospělých, jako jsou např. konzultant-poradce, lektor, kouč, mentor-tutor, supervizor, facilitátor, mediátor.

Jedná se o lektory OSVČ, zaměstnance vzdělávacích institucí působících v dalším vzdělávání, stávající či potenciální interní lektory větších podniků, pedagogy škol vzdělávající dospělé, zájemce o lektorskou činnost, zájemce o profesní kvalifikaci - Lektor dalšího vzdělávání - podle Národní soustavy kvalifikací.

E-learningový vzdělávací program cílové skupině poskytne potřebné nestresující tréninkové interaktivní prostředí s návody, radami, informacemi a zpětnou vazbou pro získání patřičných kompetencí lektora. Součástí projektu bude pilotní ověření vzdělávacího programu, pro 10-20 osob z Karlovarského kraje, aby výsledný produkt odpovídal stanoveným cílům.