Strom služeb

Cílem projektu „Prvotřídní lektor“ je vytvořit e-learningový vzdělávací program pro lektory dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji. Cílovou skupinou jsou především začínající lektoři, či lektoři s menší zkušeností cca do cca 500 odučených hodin. E-learninový vzdělávací program vybaví lektory dalšího vzdělávání relevantními znalostmi, dovednostmi a schopnostmi pro vysoce kvalifikovanou lektorskou činnost. Program pro rozvoj a nácvik lektorských dovedností najde uplatnění mezi lektory, ve vzdělávacích institucích či u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají interní lektory. Bude tvořen z 5 modulů – Andragogická způsobilost, Image, Interpersonální kompetence, Schopnost motivace, Time a stres management, které budou dále rozděleny na celkem 32 submoduly.

Absolventi vzdělávacího programu budou umět vyhodnotit úroveň znalostí cílové vzdělávací skupiny a přizpůsobit výuku jejím schopnostem, nastavit cíle vzdělávací akce a připravit si tréninkový scénář, vybrat vhodné metody, techniky a didaktické pomůcky a pracovat s nimi, poskytovat průběžnou zpětnou vazbu, efektivně komunikovat a prezentovat, posoudit a vyřešit obtížnou situaci a zhodnotit výsledky vzdělávání. Vzdělávací program „Prvotřídní lektor“ bude obohacením a zkvalitněním klasických výukových aktivit využívaných v současné době. Bude obsahovat studijní materiály cvičení, testy, případové studie a další vhodné aktivity, které se dají využít i v prezenční výuce. Program předá nenásilně, poutavě a věcně zkušenosti a doporučení, interaktivní a motivující formou, vlastním tempem účastníka, nezávisle na čase a místě s průběžnou a závěrečnou zpětnou vazbou. Obsahuje strukturované know-how dostupné nenáročnou modulární formou. Program bude na konci projektu pilotně ověřen, finalizován a převeden do off-line verze.